Starter   -   Anmälan   -   Barometer   -   Format   -   Kontakt

Logga in - steg 1


Ange licensnumret för dig själv eller den du vill anmäla samt rätt kontrollsiffror
nedan för att påbörja inloggningsprocessen.

Licensnummer:  
Kontrollsiffror:  
Ange ovanstående siffror:  
 

Licensnummer följer följande princip:

EXEMPEL: M241225ABC01

M    Kön där M = man och K = kvinna
241225    Dag - månad - år, i detta exempel den 24 december 2025
ABC    De tre första bokstäverna i förnamnet
01    Ett räknetal som ofta är 01, men andra tal förekommer också